تماس با ما

برای تماس با ما میتوانید از شماره های زیر استفاده کنید

همراه پشتیبانی :

آقای مهندس درویش زاده

۰۹۱۵۸۱۱۴۵۶۴

تلفن فروشگاه :

۰۵۱۳۲۲۲۱۲۰۷

تلفن دفتر :

۰۵۱۳۷۶۲۶۷۷۰

و همچنین میتوانید از ایمیل زیر با پشتیبانی ارتباط برقرار کنید

majidaelm@gmail.com